Alimenty na dziecko

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko zostaje zasądzony podczas ogłaszania wyroku alimentacyjnego lub w trakcie przeprowadzania postępowania sądowego o zabezpieczenie alimentów. Do kiedy płaci się alimenty?

Spis treści:

 1. Alimenty na dziecko – czym są?
 2. Rodzaje i sposoby ustalenia alimentów
 3. Alimenty na dziecko – co obejmują?
 4. Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?
 5. Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dziecko – czym są?

Kwestie alimentów na dziecko zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi rodzice mają w obowiązku dokonywanie świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko dysponuje majątkiem, który wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania i jego wychowania.

Rodzaje i sposoby ustalenia alimentów

Rodzaje i sposoby ustalania alimentów można podzielić na:

 • Alimenty dobrowolne na dziecko;
 • Alimenty na dziecko nienarodzone;
 • Alimenty na małoletnie (niepełnoletnie) dziecko;
 • Alimenty na dziecko pełnoletnie;
 • Alimenty na matkę dziecka bez ślubu.

Obowiązek dokonywania świadczeń alimentacyjnych obciąża ojca i matkę, którzy widnieją w akcie urodzenia dziecka w rubryce „matka i ojciec”. Możliwa jest sytuacja, gdy ojcostwo zostanie ustalone nieprawidłowo i ojciec będzie płacić alimenty na nieswoje dziecko.

Alimenty na dziecko – co obejmują?

Alimenty na dziecko obejmują wydatki, przede wszystkim na:

 • Wyżywienie;
 • Zakup odzieży;
 • Edukację;
 • Leczenie;
 • Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Nie ma jednej określonej granicy wiekowej, do kiedy należy płacić alimenty na dziecko. Alimenty na dziecko należą się do czasu aż dziecko nie będzie zdolne samodzielnie się utrzymać. Do tego momenty rodzice są zobligowani zapewnić swojemu dziecko wszelkie niezbędne środki utrzymania i wychowania. Obowiązek istnieje nawet po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, gdy nadal się ono uczy i nie dysponuje własnymi źródłami dochodu.

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty mogą być płacone również na pełnoletnie i dorosłe dziecko. Należą się do czasu zakończenia nauki w systemie dziennym – alimenty na dziecko studiujące albo alimenty na dorosłe uczące się dziecko.

Dziecko pełnoletnie, które zakończyło edukację nie otrzyma alimentów co do zasady. Obowiązek alimentacyjny rodziców obowiązuje do momentu, gdy dziecko osiągnie zdolność do utrzymania się samodzielnie, co nie jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletności. Dużą rolę odgrywa wykazanie chęci dalszej nauki, np. studiowania. Jeżeli dziecko pełnoletnie zaniedbuje studia, obowiązek alimentacyjny ustaje. Dziecko studiujące i nie mające czasu na pracę zarobkową jest objęte obowiązkiem alimentacyjnym, pod warunkiem studiowania w trybie dzienny. Zakłada się, że nauka zaoczna umożliwia podjęcie pracy zarobkowej. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny nie obowiązuje.

Obowiązek alimentacyjny może trwać także po uzyskaniu pełnoletności w przypadku dorosłego dziecka niepełnosprawnego.

Czy można przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? Tak. Można to uczynić na drodze sądowej lub pozasądowej poprzez mediacje. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z prawnikiem.

Źródło:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy’

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku

https://www.krp-ks.pl/

Podobne artykuły:

https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here