Czas podsumowań

Ze sprawozdań, które na bieżąco spływają do naszej Fundacji z poszczególnych miast – organizatorów Biegu Tropem Wilczym, wynika, że tegoroczny Bieg udał się znakomicie! W niektórych miejscach Polski szyki popsuła nieco pogoda, ale równocześnie zdecydowana większość organizatorów przewiduje w przyszłym roku zwiększenie liczby zamawianych pakietów startowych, a zatem – liczbę uczestników Biegu.

Bardzo cieszymy się ze wszystkich Państwa uwag: zarówno pozytywnych, jak i krytycznych, które są dla nas podstawą do dalszej pracy.

Dziękujemy i bardzo prosimy tych Organizatorów, którzy jeszcze nie wypełnili sprawozdań (w tym roku przygotowanych dla Państwa wygody w formie bardzo krótkich formularzy) o jak najpilniejsze wypełnienie ich o odesłanie.