Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 04.03.2018
Zbiornik wodny "Klekot" koło Łachowa, Gmina Włoszczowa

 • 10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych
 • 11.15 – zakończenie wydawania pakietów startowych
 • 11.30 – przygotowanie do startu (ważenie plecaków/wersja militarna 2 km)
 • 12.00 – START biegu
 • 14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu
 • 14.30 – dekoracja zwycięzców biegu i zakończenie imprezy

Informacje

TERMIN BIEGU: 4 marca 2018, godz. 11.30,

MIEJSCE: Klekot k. Łachowa, Gmina Włoszczowa

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: tropemwilczymtlw@onet.pl

OPŁATA STARTOWA: – dorośli 20 zł; – uczniowie 15 zł;

TRASA:
– 1963 m – bieg rodzinny;
– 1963 m – bieg militarny (w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym, mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy, z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 15 kg na całej trasie biegu);
– 10 km – bieg cywilny

 

Patronat honorowy:

 • Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek;
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – insp. Dariusz Augustyniak;
 • Świętokrzyski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – st. bryg. Adam Czajka;
 • Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga;
 • Burmistrz Gminy Włoszczowa – Grzegorz Dziubek;

Organizatorzy lokalni wydarzenia:

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie;

Partnerzy wydarzenia:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;
 • Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie;
 • ZPUE Włoszczowa Koronea Group;
 • Klub Strzelecki Krasocin;
 • Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne;
 • Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury;
 • Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie;

Patronat medialny:

 • Echo Dnia;
 • Telewizja Włoszczowa Online;

————————————————————————————

1. Cel
Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

2. Termin, miejsce, trasa
Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r.
Bieg odbędzie się równocześnie na trzech dystansach: 1963m (bieg rodzinny, podstawowy), 2 km bieg militarny (z regulaminowym ekwipunkiem)** oraz 10km (bieg cywilny).
Miejscem biegu jest teren wokół zbiornika wodnego KLEKOT koło Włoszczowy .
**Uczestnicy wersji militarnej (dystans: 2 kilometry) występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy) z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 15 kg na całej trasie biegu.
*Podczas rejestracji oraz po ukończeniu biegu przewidziane jest ważenie plecaków (nie ma limitu czasu na pokonanie trasy).

3. Program imprezy:
10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:15 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.30 – przygotowanie do startu (ważenie plecaków/wersja militarna 10km)
12.00 – START biegu,
14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
14.30 – dekoracja zwycięzców biegu i zakończenie imprezy.

4. Warunki uczestnictwa w biegu
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

**W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

5. Zgłoszenie
Zgłoszenia przyjmowane są na email: tropemwilczymtlw@onet.pl

Prosimy w zgłoszeniu o podanie danych w następującej formie i kolejności:
NAZWISKO, IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL, nr telefonu (kontaktowy), RODZAJ BIEGU (1963m /lub/ 10km cywilny /lub/ 2 km militarny), rozmiar koszulki S,M,L,XL
.*dane te są potrzebne min. do ubezpieczenia zawodnika

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27.02.2018 r. o godzinie 20:00 lub po osiągnięciu limitu uczestników.
W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zgłoszenie zostaje anulowane.
Limit zgłoszonych osób: 130.

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

6. Opłata startowa
Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 40

92 85250002 0000 0010 6308 0004
tytuł wpłaty: Tropem Wilczym / nazwisko i imię zawodnika

Opłatę startową należy uiścić w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Opłata startowa wynosi 20zł.
* Dzieci, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wnoszą opłatę startową w wysokości 15 zł.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę.

7. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

*Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie wydarzenia 28 lutego.

**Osoby niepełnoletnie przed startem w biegu dostarczają podczas rejestracji zgodę rodziców na udział w zawodach. Osoba, która nie będzie posiadać takiego oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w biegu. Wzór oświadczenia:

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH
My niżej podpisani / Ja niżej podpisana (ny) wyrażam (my) zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka ……………….XY…………………………..
w zawodach sportowych
„TROPEM WILCZYM, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się dnia 04.03.2018 roku we Włoszczowie – kąpielisko KLEKOT.
Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach.
……………………………… …………………………………………………………….
data i miejsce, podpis rodziców (prawnych opiekunów)


Kontakt

Do Organizatora

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie
Koniecpolska 40
29-100 Włoszczowa
Poczta: Włoszczowa

Koordynator projektu:
Rafał Pacanowski: 48664264133 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

PATRONAT NARODOWY:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

Partnerzy lokalni: