Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 04.03.2018
Plac Wolnosci, 11-600 Węgorzewo

 • 11.30 – Otwarcie Biura Zawodów
 • 11.30 – Zapisy i weryfikacja uczestników
 • 12.45 – Zamknięcie zapisów i weryfikacji
 • 12.50 – Uroczyste otwarcie biegu
 • 13.00 – Start biegu
 • 13.30 – Zakończenie biegu
 • 13.30 – Posiłek regeneracyjny
 • 14.00 – Zakończenie imprezy

Informacje

 1. Bieg ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych przy spełnieniu poniższych warunków:
 2. osoby, które do dnia 4 marca 2018 roku ukończą 18 lat – po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w biegu.
 3. osoby, które do 4 marca 2018 roku  ukończyły 14 lat – po złożeniu pisemnego  oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
 4. dzieci i młodzież do lat 14 – mogą uczestniczyć  wyłącznie w obecności rodzica/dorosłego opiekuna po podpisaniu oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 5. W biegu biorą udział wyłącznie osoby zgłoszone. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego od 20 stycznia 2018 roku do 26 lutego. W terminie 27.02 – 03.03.2018 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc (limit 130 osób) zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 4 marca na Placu Wolności w Węgorzewie w godzinach 11:30 – 12:45.
  a. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej – 10 zł. Opłatę startową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto UM nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 , w tytule podając imię i nazwisko z dopiskiem „Tropem Wilczym”. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

  b. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.

  c. Link do formularza: https://dostartu.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-v1960.pl.html

 6. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 8. Zgłoszenia, opłaty startowe, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się na Placu Wolności  w dniu zawodów  miejscu startu i mety w godz. 11.30-12.45
 9. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy uczestników  w jednym z namiotów rozstawionych na placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 10. Uczestnicy  imprezy w trakcie biegu   poruszają się tylko według ściśle określonej trasy. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 11. Uczestników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 30 minut. Wszyscy uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.13.30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 12. Organizator wprowadza limit  uczestników do 130 osób, dla których  przewiduje pakiet startowy (koszulka, medal pamiątkowy na mecie oraz posiłek regeneracyjny).
 13. W Biegu będą prowadzone klasyfikacje kobiet i mężczyzn w kategorii Open – tylko pierwsze trzy miejsca.
 14. Organizator dopuszcza przemarsz  trasy.

Kontakt

Do Organizatora

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie
Turystyczna 13
11-600 Węgorzewo
Poczta: Węgorzewo

Koordynator projektu:
Mariusz Niedziółka: 507 049 843 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

PATRONAT NARODOWY:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY: