Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 26.02.2017

  • 10:00 – start biegu na dystansie 5 km (I tura)
  • 10:15 – gra rodzinna
  • 10:30 – rekonstrukcja część 1
  • 10:50 – start biegu na dystansie 5 km (II tura)
  • 11:40 – start biegu honorowego na dystansie 1963 m (I tura)
  • 12:10 – start biegu honorowego na dystansie 1963 m (II tura)
  • 12:30 – rekonstrukcja część 2
  • 13:00 – start biegu głównego na dystansie 10 km I tura (limit czasowy do 1 h)
  • 14:15 – start biegu głównego na dystansie 10 km II tura
  • 15:45 – uroczyste zakończenie imprezy

Informacje

Limit czasu:
1963m (I i II tura) – 30 minut
5km (I i II tura) – 40 minut
10km (I tura) – 60 minut
10km (II tura) – 100 minut
Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Przypominamy, iż wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów! [25.02 (sobota), godz. 10-19, Szkoła nr 211, Nowy Świat 21a]
Weryfikacji można dokonać:
i. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
ii. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru pakietu startowego oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika
 

 

 
Regulamin lokalny biegu
Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze zawodów
w dniu 25 lutego 2017 r. w godzinach od 10 do 19.
Adres biura zawodów: 
Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka
ul. Nowy Świat 21 a, Warszawa
Pakiety można odbierać w sali gimnastycznej na parterze.
Organizator nie przewiduje innego terminu odbioru pakietów.

 


Listy startowe

1963m – 11:401963m – 12:105km – 10:005km – 10:5010km – 13:00 [limit czasu 60 minut]10km – 14:15 [limit czasu 100 minut]

Kontakt

Do Organizatora

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
Poczta: Warszawa

Koordynator projektu:
Natalia Michajłowska: 733 889 685 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

Patroni Honorowi:

Mecenasi Biegu:

Partnerzy:

Partner biegowy:

Patroni medialni: