Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 04.03.2018
Stadion Miejski im. K. Deyny

 • 12.00 – Start Biegu na dystansie 1963m
 • 12.00

Informacje

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” – Starogard Gdański

4 marca 2018
Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim

1. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański

KONTAKT:
Telefon: 533 236 148
Email: osir@osir.com.pl
www.osir.com.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48 22 629 15 36
fundacja@wid.org.pl

2. PATRONAT

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jan Kilian
 • Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Janusz Stankowiak
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

3. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

4. TERMIN, MIEJSCE

4 marca 2018, godz. 12.00
Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim

5. TRASA, DYSTANS

Uczestnicy biegu zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( zgodnie z art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy o ruchu drogowym).

TRASA 1: dystans 1963 m

 • 1 pętla.
 • Ulicami miasta
 • Nawierzchnia asfalt, brukowa .
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 12:00

6. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów: Stadion Miejski im. K. Deyny ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gd. (od godz. 9:00 – 11:30)
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

7. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn (miejsca 1 – 3)

8. UCZESTNICTWO

 • W Biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 10 lat.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

9. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.osir.com.pl do dnia 23.02.2017 lub osobiście 4 marca 2018 roku w biurze zawodów
 • Udział w biegu jest bezpłatny

10. NAGRODY

W Biegu 1 organizator przewiduje dla pierwszych 100osób na mecie pakiety z Fundacji Wolność i Demokracja oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników biegu i medal okolicznościowy/

 

11. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Kontakt: Paulina Burczyk

  505 266 168 dui@osir.com.pl

PROGRAM IMPREZY BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

04.03.2018 r.

9.00 – 11.00 – wydawanie numerów startowych na bieg – Stadion Miejski im. K. Deyny

12.00 – 12.20 Start Biegu głównego na 1963 m.

12.30 – wręczenie nagród – Stadion Miejski im. K. Deyny

13.00 – występy artystyczne na scenie

ok godz. 15.00 zakończenie imprezy

Kontakt

Do Organizatora

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
Poczta: Starogard Gdański

Koordynator projektu:
Paulina Burczyk: 505266168 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

PATRONAT NARODOWY:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY: