Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 03.03.2019
Oświęcim - Rynek Główny

 • 9.00 – Otwarcie Biura Zawodów
 • 11.00 – Zamknięcie Biura Zawodów
 • 11.50 – Rozgrzewka przed biegiem na 1963 m
 • 12.00 – Start biegu na 1963 m
 • 12.20 – Rozgrzewka przed biegiem na 5 km
 • 12.25 – Start biegu na 5 km
 • 13.00 – Rozdanie nagród

Informacje

Zapisy na stronie internetowej:

www.pomiaryczasu.pl

Opłata za pakiet startowy wynosi: 25 zł

W pakiecie:
-koszulka
-pamiątkowy medal
-poczęstunek

Zapisy dzieci do 5 roku życia w biurze zawodów w dniu biegu lub po wcześniejszej informacji wysłanej na e-mail biuro@stowarzyszenieszansa.pl

 

Regulamin Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – Oświęcim 2019r.

ORGANIZATOR

 1. Organizator lokalny: Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu
 2. Pomysłodawca: Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie

CEL

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
  w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Polski.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 4. Promocja Województwa Małopolskiego, Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 03 marca 2019r. w Oświęcimiu.
 2. Start i meta będą się mieściły na Rynku Głównym w Oświęcimiu.
 3. Biuro zawodów – Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
  Jagiełły 10.
 4. Dystans biegu głównego wynosi 1963 metry.
 5. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5 km.
 6. Start biegów Rynek Główny:
  1963 m – godz. 12.00.
  5 km – godz. 12.25
 7. Meta biegu – Rynek Główny.
 8. Trasa przebiegać będzie po nawierzchni z asfaltu. Część trasy prowadzić będzie drogami, a część ścieżką rowerowo – spacerową wzdłuż rzeki Soły.
 9. Limit czasu wynosi:
  1963 m – 25 minut
  5 km – 40 minut.

UCZESTNICTWO

 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają wszystkie osoby niezależnie od wieku.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 3. Uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni NNW.
 5. Pobranie numeru startowego oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.
 7. W skład pakietu startowego wchodzą: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowy i agrafki, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal i ciepły posiłek.
 8. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego jest niedopuszczalne.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizacji biegu.

ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem udziału w bieg jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów.
 2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Limit miejsc jest ograniczony i wynosi 210.
 4. Rejestracja elektroniczna przyjmowana będzie do 28 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc.
 5. W przypadku gdy w dniu zawodów zostaną pakiety startowe będzie możliwość zgłoszenia się biurze zawodów.
 6. Na liście startowej widoczne są tylko osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 7. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 03 marca 2019r. w biurze zwodów w godzinach od 9.00 do 11.00.
 8. Dodatkowe zgłoszenia w przypadku wolnych pakietów w dniu zawodów w godzinach od 9.00 do 10.00.

OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 25,00 zł.
 2. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi.
 3. Opłatę należy dokonać podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej.
 4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości
  i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego regulaminu.

KLASYFIKACJA i NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg zgodnie z niniejszym Regulaminem otrzyma medal okolicznościowy.
 2. Bieg na 1963 m jest to typowy bieg rodzinny i rekreacyjny.
 3. Bieg na 5 km jest przewidziany dla osób, które na co dzień biegają i są w stanie pokonać długość trasy.
 4. Przewiduje się przyznać nagrody w każdym biegu:
 • 3 pierwsze miejsca kobiet
 • 3 pierwsze miejsca mężczyzn
 • 3 pierwsze miejsca dla dzieci do 16 roku życia w biegu na 1963 m
 1. Przewiduje się także przyznać nagrody specjalne:
 • dla najmłodszego uczestnika
 • dla najstarszego uczestnika

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji i przebiegu biegu należy zgłaszać do organizatora – Stowarzyszenie „Szansa”, a jego decyzje są ostateczne
  i nieodwołalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do Organizatora – Michał Chrzan tel. 698-098-371, biuro@stowarzyszenieszansa.pl.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
 3. Dane Uczestnika biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 


Kontakt

Do Organizatora

Stowarzyszenie "Szansa"
Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
Poczta: Oświęcim

Koordynator projektu:
Michał Chrzan: 698098371 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

PATRONAT:

Partnerzy lokalni: