Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 03.03.2019
Kozioł

  • 10.00 – Rejestracja i odbiór pakietów
  • 11.45 – Uroczyste otwarcie biegu
  • 12.15 – Start Biegu Honorowego na dystansie 1963 metrów
  • 12.45 – Start wspólny biegu na dystansie 5 km
  • 13.30 – Zamknięcie trasy biegu
  • 14.00 – Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów
  • 14.30 – Zakończenie imprezy

Informacje

Bieg odbędzie się w dniu 03.03.2019 r. w Koźle – start przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Długość trasy Biegu Honorowego wynosi 1963 m. Trasa Biegu Honorowego oraz biegów towarzyszących o długości 5 km dla kobiet i mężczyzn zostanie wytyczona po ulicach miejscowości Kozioł.

Dlaczego w Koźle? Przez wzgląd na pamięć Pana  Romualda Piotra Kozioł (1909-1986) – konspiratora, majora AK, który urodził się 22 lutego 1909 r. w Koźle k. Kolna. Maturę zdobył w gimnazjum w Łomży (1929). Inżynier budowy dróg i mostów po Politechnice Warszawskiej (1934). W 1935 r. rozpoczął pracę jako referent ds. melioracji w Wydziale Powiatowym w Łomży i nauczyciel w Szkole Przemysłu Drzewnego. Po przeszkoleniu w Szkole Podchorążych Rezerwy w Modlinie, jako podporucznik we wrześniu 1939 r.  został zmobilizowany, by już 17 września dostać się do sowieckiej niewoli.  Cudem udało mu się zbiec i powrócić w rodzinne strony. Natychmiast przystąpił do organizowania konspiracji na Kurpiowszczyźnie. Współpracował m.in. ze Stanisławem Cieślewskim „Lipcem” i Władysławem Liniarskim „Mścisławem”. Był m.in. inspektorem oddziałów saperskich w obwodzie łomżyńskim ZWZ -AK.  W 1944 r. przeszedł do NSZ. Był m.in. komendantem powiatu nr 9 Łomża. Inicjator i uczestnik wielu znanych akcji bojowych w tym rejonie. Pozostał w konspiracji nawet już jako właściciel młyna i tartaku, w których zatrudniał m.in. kolegów z podziemia. W 1945 r. został aresztowany przez PUBP w Piszu i w tym samym roku został skazany na karę śmierci. Zarzucono mu m.in. napaść na posterunki milicji  w Rogienicach, Zbójnej, Łysych i Drozdowie.  Ostatecznie karę zamieniono mu na 10 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Po opuszczeniu więzienia pracował w firmach w Warszawie i Piszu. Został uhonorowany m.in. Orderem Virtuti Militari Kl. V, Krzyżem walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł 17 lutego 1986 r. Został pochowany na cmentarzu w Piszu. W 2019 roku przypada 110. rocznica urodzin Pana Kozła.

/źródło 600.lomza.pl/

Bieg Honorowy (1963 m) jest symboliczny, nie ma pomiaru czasu.

W Biegu Honorowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 03.03.2019 roku ukończą 8 lat życia i dokonają rejestracji uczestnictwa w Biegu oraz wniosą opłatę startową w kwocie 10 zł.

W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 03.03.2018 roku ukończą 16 lat życia i dokonają rejestracji uczestnictwa w Biegu oraz wniosą opłatę startową w kwocie 10 zł.

W przypadku osób, które do dnia Biegu nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie zgody na udział podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody będzie dostępny na stronie www.ck.gminakolno.pl).

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Deklaracji Uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.ck.gminakolno.pl


Kontakt

Do Organizatora

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Czerwone 50
18 500 Kolno
Poczta: Kolno

Koordynator projektu:
Marcin Sekściński : 514806075 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

PATRONAT: